TECHNICZNE ELEMENTY POLIURETANOWE

Poliuretany są polimerami o zróżnicowanym składzie chemicznym i strukturze. Tworzywa PUR charakteryzują się specyficznymi własciwościami grup uretanowych, które odróżniają je od innych tworzyw sztucznych.
Nasza produkcja odbywa się poprzez odlewanie reaktywnych mieszanin.

Elastomery są tworzywami gumopodobnymi o wysokich wskaźnikach eksploatacyjnych. Dzięki swoim właściwością znajdują zastosowanie nie tylko jako zmienniki wyrobów gumowych lecz także wyrobów teflonowych, ceramicznych i stopów metali.
Są tworzywami niezwykle uniwersalnymi ponieważ umożliwiają wykonanie elementów o wyjątkowych parametrach technicznych dostosowanych do charakterystyki pracy danego detalu.

Nasze produkty charakteryzują się:
- wysoką elastycznością w całym zakresie twardości,
- dużą odpornością na rozdzieranie i pękanie, odpornością na: oleje, tłuszcze, szereg kwasów i rozpuszczalników, promieniowanie ultrafioletowe,
- dobrymi właściwościami odkształceń zwrotnych,
- bardzo dobrą odpornością na warunki atmosferyczne,
- nie brudzą elementów współpracujących,
- dobrą odpornością na obciążenia dynamiczne,
- mogą pracować w szerokim zakresie temperatur,
- łatwo je barwić w masie